Ana Sayfa

Çocuğunuzun gerçek potansiyelini kullanmadığını düşünüyor,eğitim sistemi içinde kaybolduğunu hissediyorsanız,çocuğunuza ulaşmakta zorluk yaşadığınızı düşünüyor ve daha fazla ne yaparım,onu nasıl desteklerim, ona nasıl yeni yaşam becerileri kazandırabilirim diye sorguluyorsanız, çocuğunuz için öğrenci koçluğu hizmetinden yararlanabilirsiniz.

Öğrenci Koçluğu

BAŞARISIZ ÖĞRENCİ YOKTUR!

Her öğrencinin farklı bir öğrenme stili, algılama şekli ve zeka tipi vardır. Her öğrencinin matematik zekası çok iyi olacak diye bir kural yoktur. Kimi öğrencinin sosyal zekası, kiminin sözel-dilsel zekası, kiminin müziksel-ritmik zekası ya da bedensel-kinesitetik zekası gelişmiş olabilir.

Öğrenci koçu olarak ben, öğrencinin akademik ve sosyal hayatını bir bütün olarak ele alıyor, öğrencinin kendine uygun öğrenme yöntemini bularak, güçlü yanlarını tespit etmesine, potansiyelini ortaya çıkarmasına ve kullanmasına destek oluyorum.

Öğrenci koçu, öğrencileri sorumlu hale getirebilmek, hayalleri ve hedeflerine doğru gidebilmeleri için oradadır.

Koç öğrenciye bir şey vaad etmez, ona ne yapması gerektiğini söylemez, onun adına bir şeyler yapmaz, onda mucizeler yaratmaz. Eğer koçlukta bir mucize varsa, o da, öğrencinin kendisi hakkında öğrendikleri, fark ettikleri, şimdi ve gelecekte bu öğrendiklerini kendi hayatı, seçimleri için kullanmasıdır.

Koçluk ilişkisinin amacı, danışanın kendi belirlediği hedefe, koçun desteğiyle ulaşması ve sorunlarının üstesinden gelmeyi öğrenmesidir. Koçun en önemli görevi, koçluk yaptığı kişinin içindeki enerjiyi açığa çıkarmaktır.

Galileo’nun da dediği gibi

“Kimseye bir şey öğretemezsiniz, ancak cevabı kendi içinde bulmasına yardımcı olursunuz."